Precheza Přerov

Oprava elektroodlučovače kalcinační pece