Pneudoprava

Použití pneumatické dopravy je velmi rozsáhlé a uplatňuje se prakticky ve všech průmyslových odvětvích.
Hodí se hlavně pro dopravu materiálů suchých, nelepivých, nespékavých, práškovitých nebo zrnitých a pokud možno stejnozrnných.

 

Rozsah dopravních vzdáleností je velmi široký, od několika desítek metrů až po vzdálenost několik stovek metrů. Hodí se stejně dobře pro dopravu vodorovnou, svislou, šikmou i různě kombinovanou. Dopravní trasu potrubí je možno vést libovolným směrem.

 

Pneumatická doprava, vzhledem k rovnoměrnému provozu, umožňuje velmi vysoký stupeň automatizace, což se příznivě projevuje na snížení pracnosti. Rozsah dopravního výkonu je velmi široký, od několika desítek kilogramů za hodinu, což bývá obtížné realizovat pomocí jiného dopravního systému až po výkony několika desítek tun přepravního materiálu za hodinu.

 

Pneumatickou dopravu je vhodné používat pro transport materiálů značně prášících, zdraví škodlivých nebo jinak nebezpečných. Podle funkčního hlediska rozdělujeme systémy pneumatické dopravy:

  • na dopravu potrubím
  • na dopravu pneumatickými žlaby
  • zařízení na homogenizaci a vyprazdňování zásobníku.