Služby

Prakticky ve všech průmyslových odvětvích jsou zdroje prašnosti, které znečišťují ovzduší. Cílem naší společnosti je takové zdroje co nejefektivněji zbavit příměsí (prach, popílek) znečisťujících ovzduší. K tomu se využívá různých principů. Podle principů, které odlučovače využívají můžeme tato zařízení rozdělit na mechanické odlučovače, elektrostatické odlučovače a látkové filtry. Z hlediska prostředí na odlučovače suché a mokré. Nedílnou součástí odlučovačů a filtrů je zařízení pro odsun odloučeného prachu nebo popílku. Přesun odprašků a jiných sypkých hmot, se kterými se pracuje v mnoha průmyslových oblastech, je uskutečňován mechanicky nebo pneudopravou pomocí stlačeného vzduchu.     

Firma AIREKO PLUS s.r.o. Vám nabízí kompletní služby v odvětvích vzduchotechniky:

  • Odlučování
  • Odprašování
  • Pneudoprava
  • Klimatizace
  • Ostatní činosti - montáže a servis ventilátorů, potrrubí a pod.

V těchto odvětvích zajišťujeme:

  • Poradenskou a konzultační činnost
  • Prohlídky zařízení a návrh opatření
  • Vypracování projektů a studií
  • Dodávky a montáž nových zařízení
  • Údržbu a servis provozovaných zařízení