Odprašování

Látkové filtry

Jedním z nejstarších druhů průmyslových odlučovačů jsou látkové filtry.
Prach z plynů je v nich odlučován při průchodu látkou.
K filtraci se využívá téměř všech základních principů a sil využitelných při odlučování. Jsou to síly setrvačné, přímé zachycování, difúze a někdy i síly elektrostatické.

 

Základem účinné filtrace je kvalitní filtrační vrstva, která v samém počátku filtrace zabraňuje pronikání částic vrstvou. Ty se usazují na čelní straně filtrační vrstvy a dochází k vytvoření filtračního koláče. K dalšímu odlučování částic dochází pak síťovým efektem na vrstvě již odloučených částic. Při překročení určité tlakové ztráty, která je úměrná tloušťce filtračního koláče, je nutno filtrační tkaninu regenerovat zpětným nebo pulsním profukem.

 

Výhody látkových filtrů:

  • vysoká odlučivost i pro jemné prachové částice
  • nízké nároky na obsluhu
  • nižší investiční náklady.

Nevýhody látkových filtrů:

  • nelze použít pro vysoké teploty
  • nelze provozovat v oblastech rosného bodu látek
  • vyšší provozní náklady při výměně filtračního média.