Dalkia ČR, Teplárna Přerov

Generální oprava expedičního sila popílku