Klimatizace

Klimatizační zařízení slouží k úpravě čistoty, teploty a vlhkosti vzduchu v uzavřených prostorách.
Účelem je vytvořit prostředí, které bude vyhovovat osobám, průmyslovým technologiím, případně prostředí, v němž bude vyloučeno riziko vzniku požáru a výbuchu.

Klimatizační zařízení můžeme rozdělit do následujících skupin podle své funkce:

  • chladící
  • vytápěcí
  • větrací
  • filtrační s čištěním vzduchu
  • zvlhčovací a odvlhčovací
  • kombinace předchozích

Zařízení, která mají v pracovních a obytných prostorách především zlepšit klima pro lidi se označují jako komfortní klimatizační zařízení.

Zařízení, která mají ve výrobních a technologických prostorách zajistit klimatické podmínky pro provoz jiných zařízení se označují jako technologická klimatizační zařízení.