Třinecké železárny

Výměna filtračních hadic na látkovém filtru