Tameh Czech, a.s.

Oprava látkových filtrů kotlů K3,K5,K6 v ArcelorMittal Ostrava