OKK Koksovny, Koksovna Svoboda

Výměna mokrého odlučovače na provozu HTK