OKD, OKK, Koksovna Svoboda

Výměna mokrých odlučovačů na provozu JTK