OKD, OKK, Koksovna Svoboda

Výměna mokrých odlučovačů MHK na hrubé třídírně koksu