Dalkia Kolín

Výměna VN elektrod na odlučovači kotle K5