Dalkia Kolín

Výměna usazovacích elektrod elektroodlučovače - kotel K5