ArcelorMittal Ostrava

Oprava elektroodlučovačů a látk. filtrů na závodě Energetika