ArcelorMittal Ostrava

Obnova odprášení tandemové pece č.8 - závod Ocelárna